mainBack
registrer
Om Planlegging Innhold Aktivitetar Gudstjeneste Kommunikasjon og presse

Tips fra andre

Send oss tips etterhvert som dere gjør erfaringer! Send inn til [email protected]. Menigheter deler verdifulle erfaringer og gir tips på denne siden. Les og bli inspirert! 

 

Nærbø og Varhaug sin lokale tilpasning av Tårnagenthelg:

Opplegget med hovedoverskrift «Aldri alene»: 2689TaaRNAGENTHELGOPPLEGGVARHAUG2012.doc

Tårnagentgudstjenesten: 2689TaaRNAGENTHELGOPPLEGGVARHAUG2012.doc

Oppdrag til Tårnagentene: Oppdrag i konvolutter

Løsningsord: 2692konvoluttlaaysningsord.doc

Temasang: Aldri alene (norsk versjon av He´ll never leave me alone): 2693Sang_VIHARFaaTTENKONGESTOR.doc

Tårnagenthefte til deltakerne: 2694Agenthefte_Taarnagenthelg.docx

Lederbrev: Brev med informasjon til lederne

Opplegg ved politibesøk: 2696Forslagtilpolitibesaakikyrkja.doc

 

Vardåsen menighet i Asker deler noe av det de har gjort:

 

Kjøreplan med evaluering (doc)

Invitasjonsbrev side 1  side 2

Tårnagentoppdrag 7 oppdrag

Symboloppdrag 

 

Lunner, Grua og Harestua menigheter deler sin kjøreplan og symboljakt:

Kjøreplan og symboljakt Lunner_Grua_Harestua.doc

 

Gjøre noe mer ut av tårnagentkonseptet ved festivaler og større arrangement?

Nidaros bispedømme ved Vigdis Aakre har arrangert Tårntur for tårnagenter i domkirken under Olavfestdagene, med stor suksess. Her er et kort innblikk i tårnturen som kanskje kan inspirere flere til å løse oppdrag og mysterier i forbindelse med festivaler eller større arrangement: 2723TaarnagentunderOlavsfestdagene.doc


 
Utskriftsvennlig versjonSpråk:
 
logoDNK logoStorts logoNSSF
Den norske kirke - Kirkerådet, Ansv. redaktør: Trude Evenshaug
Søndagsskolen. Ansv. redaktør Erling Ekroll