mainBack
registrer
Om Planlegging Innhold Aktivitetar Gudstjeneste Kommunikasjon og presse

Hvordan fylle tiltaket inn i lokal trosopplæringsplan

Dette kan gjøres på ulike måter ut fra deres lokale planarbeid og hvilke tema, vinkling og opplegg dere velger for Tårnagenthelg. 

Under finner dere et forslag som kan justeres slik at det passer for deres menighet og deres trosopplæringsplan.

 

Navn på tiltak:  

Tårnagenthelg

Alder

 8 år

Type tiltak:

Tårnagenthelg

Omfang:

2 samvær 10 timer

Mål :

Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med.
At 8-åringene gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier.
At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! At bibelfortellingene kan knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag.

Livstolkning og livsmestring:

Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud. Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan være med på å bety noe for andre. Min rolle i vennskap og relasjoner. Bli hørt, sett og ansvar for å se andre. Å mestre oppdrag.

Kirkens tro og tradisjon:

Putt inn tekster dere bruker fra opplegget. Kirkekunst, kirkeklokker, kirketårn, liturgi, Fadervår. Noen særskilte sanger og salmer dere ønsker å ha fokus på?

Kristen tro i praksis:

 

Be bønner, synge, aksjon med fokus på diakoni/misjon, medarbeider i gudstjeneste, annet?

Arbeidsmåter:

lek, oppdrag, lesning, drama, verksted, måltid (her må dere fylle inn ut fra opplegget dere lager) 

Ansvarlig:

f.eks: ansatte, frivillige, foreldre   o.l.

Kommentar:  

F.eks: Foreldrene lager mat og er med som medarbeidere under oppdrag og leker, samt ansvarlige for middag og  kirkekaffe/kaker

Vedlegg:

Her kan dere legge ved opplegget, tidsplaner, andakter, skjema o.l. som det kan være nyttig for andre å se – og som dere kan bruke neste gang dere arrangerer tårnagenthelg.

 
Utskriftsvennlig versjonSpråk:
 
logoDNK logoStorts logoNSSF
Den norske kirke - Kirkerådet, Ansv. redaktør: Trude Evenshaug
Søndagsskolen. Ansv. redaktør Gøran Byberg