Denne artikkelen er hentet fra: Tårnagenthelg.no
Adressen til artikkelen er: http://www.tarnagenthelg.no/index.php?kat_id=320&art;_id=1612

Om Tårnagenthelg

Med denne programpakken ønsker Kirkerådet, i samarbeid med SØNDAGSSKOLEN NORGE å gi menighetene et godt redskap til trosopplæring for 8-åringene. 

Hvorfor Tårnagenthelg?
Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre finnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da?
 
Som Tårnagenter vil barna løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet.
 
 

Hva ønsker vi med Tårnagenthelg?

 Programpakken består av:

Registrering og målgruppe

 

Spørsmål?

Ved spørsmål om programinnhold kan Søndagsskolen kontaktes på e-post: [email protected]. Andre spørsmål rettes til [email protected]